XXVIII Szkoła
Dydaktyki Matematyki

Program Szczegółowy

XXVIII Konferencja Szkoła Dydaktyki Matematyki

13 – 16 września 2017

Program szczegółowy.pdf

Wykłady przewidziane w programie trwają 45 lub 60 minut.

Na referat wygłaszany w Sesji prelegent ma do dyspozycji 20 minut. Można przeznaczyć np. 15 minut na referat i 5 minut na pytania lub w całości wykorzystać czas na wystąpienie.

Wszystkie zajęcia - poza warsztatami w szkołach - odbywają się w Audytorium oraz w Auli Głównej w budynku głównym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie (ul. Podchorążych 2)

 

13 września ( środa)

 

13.00 – 13.45 Rejestracja Uczestników

13.45 – 14.00 Uroczyste Rozpoczęcie Konferencji (Audytorium, budynek główny UP, ul. Podchorążych 2)

14.00 – 15.00 Wykład inauguracyjny

Prof. dr hab. Anna K. Żeromska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Rola przeszkód epistemologicznych w rozwijaniu się wiedzy matematycznej

15.00 – 15.30 przerwa kawowa

15.30 – 16.15

Prof. dr hab. Henryk Kąkol, emerytowany profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Czy jest możliwa integracja środowiska dydaktyków matematyki?

16.15 – 17.00

Prof. dr hab. Helena Siwek, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka, Katowice

Poziomy aktywności dzieci z klas I-III w procesie poznawania pojęć geometrycznych

17.00 – 17.30 przerwa kawowa

17.30 – 19.10 Sesja 1

Edyta Juskowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Kompetencje czy intuicje? – analiza pracy studentów (przyszłych nauczycieli matematyki) nad zadaniem matematycznym.

Jolanta Grala-Michalak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań    

Problem doboru zadań matematycznych w kształceniu na poziomie akademickim

Tomasz Słomczyński, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków           

Postawy uczniów wobec zadań ukierunkowanych na weryfikowanie poprawności zdań ogólnych w matematyce

Daniel Wójcik, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Formuła pytania a poziom zrozumienia problemu przez ucznia.

Jolanta Sobera, Uniwersytet Śląski, Katowice

Anna Szczerba-Zubek, Uniwersytet Śląski, Katowice        

Żyroskop i figury geometryczne

 

14 września (czwartek)

 

8.45 – 9.30

Prof. dr hab. Maciej M. Sysło, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń

Dlaczego nauczanie matematyki chce się obejść bez informatyki

9.30 – 10.00 przerwa kawowa

10.00 – 11.30 Sesja 2

Sesja 2A

Paweł Perekietka, Poznań

O kształtowaniu niektórych pojęć z dziedziny cyfryzacji i kodowania

Anna Widur, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Waldemar Gardiasz, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, Zwierzyniec

Jacek Szuty, Zespół Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska, Zwierzyniec

Eksperyment pedagogiczny - "Matematyka z kalkulatorem graficznym"

Beata Strycharz-Szemberg, Politechnika Krakowska, Kraków

Adam Bednarz, Politechnika Krakowska, Kraków

"Nowe technologie w nauczaniu uzupełniającym"

Beata Strycharz-Szemberg, Politechnika Krakowska, Kraków

Anna Bistroń, Politechnika Krakowska, Kraków

"Matematyka w szkole XX i XXI wieku - analiza porównawcza"

Sesja 2B

Bożena Rożek,  Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków                                            

Podejście konstruktywistyczne w pracy z uczniem zdolnym na poziomie wczesnoszkolnym – raport z badań longitudinalnych

Bożena Maj-Tatsis, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Ewa Swoboda, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów

Odkrywanie regularności geometrycznych przez uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Marta Pytlak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów  

Rozwijanie krytycznego myślenia u uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej podczas rozwiązywania zadania arytmetycznego

Jan Gałuszka, Niepubliczna Szkoła Podstawowa Edukacji Matematycznej "Edu&MATH", Kraków     

Reifikacje obiektów matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej

11.30 – 12.00 przerwa kawowa

12.00 – 13.00 Panel dyskusyjny poświęcony nowej Podstawie Programowej z matematyki

13.00 – 14.30 przerwa obiadowa (Restauracja Wavelove, ul. Podchorążych 3)

14.30 – 15.15

Dr Jacek Stańdo, Politechnika Łódzka, Łódź

Proces Boloński - system efektów kształcenia z matematyki

15.15 – 16.00

Mgr Maria Samborska, mgr Beata Kotarba , mgr Agnieszka Sułowska,

Szkoła Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa

"Skąd wiem, że wiem?" Gromadzenie dowodów uczenia się, autorefleksja i informacja zwrotna w kształceniu nauczycieli matematyki

16.00 - 16.30 przerwa kawowa

16.30 – 18.00 Sesja 3

Sesja 3A

Natalia Cieślar, Uniwersytet Śląski, Katowice

Sylwia Kania, Uniwersytet Śląski, Katowice

Trudności w rozumieniu stosowanych elementów logiki matematycznej w odniesieniu do kwantyfikatorów

Michał Krówczyński, II Liceum Ogólnokształcące, Kraków

Anna K. Żeromska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

Przypadki graniczne definicji matematycznych niezgodne z intuicyjnym obrazem definiendum na przykładzie ekstremum lokalnego funkcji

Maria Gałuszka, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

O metodach rozwiązywania równań funkcyjnych

Maciej Rosiński, Uniwersytet Warszawski, Warszawa       

Język i geometria

Sesja 3B

Anna Widur, Uniwersytet Jagielloński, Kraków     

Problematyka Edukacyjnej Wartości Dodanej w zreformowanej szkole podstawowej

Tomasz Szwed, Uniwersytet Opolski, Opole          

Praca domowa jako narzędzie indywidualizacji procesu kształcenia matematycznego

Agnieszka Bojarska-Sokołowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn    

Pozaszkolna edukacja matematyczna dzieci i młodzieży

Magdalena Adamczak, Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań           

Wybrane problemy związane z dwujęzycznym nauczaniem matematyki

 

15 września (piątek)

 

9.00 – 9.45

Dr Janina Duda, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. Witolda Pileckiego, Oświęcim

Różne aspekty pracy z uczniem uzdolnionym matematycznie

9.45 – 10.30 dojazd do szkół

10.30 – 14.00 Warsztaty w szkołach

Warsztaty A: Praca z uczniem zdolnym

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Warsztaty B:  Praca z uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie

14.30 – 16.00 Przerwa obiadowa

16.00 – 16.30 Wprowadzenie do dyskusji

Tomasz Szemberg, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Basia Pieronkiewicz, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków

Uczeń zdolny – uczeń z trudnościami w uczeniu się matematyki

16.30 – 18.00 Dyskusja otwarta

19.00 Kolacja

 

16 września (sobota)

 

9.00 – 10.00

Dr Jacek Dymel, V Liceum Ogólnokształcące, Kraków

Tytuł zostanie podany później

10.00 – 10.30 przerwa kawowa

10.30 – 11.30

Prof. dr hab. Paweł Strzelecki, Uniwersytet Warszawski, Warszawa

Od zadań z olimpiady do współczesnej teorii układów dynamicznych

11.30 – 12.00 Ogłoszenie laureatów konkursu im. A. Z. Krygowskiej

na najlepszą pracę studencką z dydaktyki matematyki

12.00 – 12.30 Prezentacja uczniów

Radosław Peszkowski, Andrzej Szablewski

Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie i II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie

Twierdzenie Sylvestera-Gallai dla okręgów

12.30 – 13.00 przerwa kawowa

13.00 – 14.00

Prof. dr hab. Edward Tutaj, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

O matematyce, której - być może - by nie było, gdyby nie przypadek

14.00 – 14.15 Uroczyste zakończenie konferencji

Organizatorzy
logoUP
Partnerzy

 

 

 

© 2016 KO SDM 2017