XXVIII Szkoła
Dydaktyki Matematyki

Motto XXVIII Szkoły Dydaktyki Matematyki:

Jeśli nie wiem, że wiem, to myślę, że nie wiem

R.D.Laing

Szkoły Dydaktyki Matematyki są organizowane od 1981 roku. Ich pomysłodawcą był doc. dr Bogdan Nowecki - ówczesny Dyrektor Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich (COMSN) przy  Wyższej  Szkole  Pedagogicznej  im.  Komisji  Edukacji  Narodowej  w  Krakowie  i  Zakładu  Dydaktyki  Matematyki  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  im.  Jana  Kochanowskiego  w Kielcach. W historii SDM swój udział zaznaczyli w sposób szczególny pracownicy naukowi zajmujący się dydaktyką matematyki, głównie ze środowiska krakowskiego: prof. Henryk Kąkol, prof. Helena Siwek, prof. Maria Korcz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Antoni Pardała (Politechnika Rzeszowska), prof. Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. Stefan Turnau (Uniwersytet Rzeszowski).

Szkoły o numerach I-XV organizował Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Spotkania te nosiły nazwę Szkoły  Dydaktyków  Matematyki ponieważ w czasie, kiedy organizowana była pierwsza konferencja z cyklu, w Karpaczu odbywały się Szkoły  Dydaktyki  Matematyki (organizowane wówczas przez  doc. R. Nitkę z Uniwersytetu  Wrocławskiego). Szkoły  Dydaktyków  Matematyki do  1987  roku odbywały się  w  Sielpi,  później  w  Krakowie  i  Szczyrku  (1990). Ostatnia  XV  Szkoła Dydaktyków Matematyki  została  zorganizowana w Krakowie w 1998 roku. Po przerwie reaktywowano konferencje w roku 2002 (XVI edycja).

Poprzednie Szkoły odbyły się w następujacych miejscach:

 • XVI SDM - 2002, Łódź
 • XVII SDM - 2003, Poznań
 • XVIII SDM - 2004, Białystok
 • XIX SDM - 2005, Wrocław
 • XX SDM - 2006, Bielsko-Biała
 • XXI SDM - 2007, Bielsko-Biała
 • XXII SDM -2008, Poronin
 • XXIII SDM -2009, Będlewo
 • XXIV SDM - 2010, Zielona Góra
 • XXV SDM - 2011, Bielsko-Biała
 • XXVI SDM - 2013, Złoty Potok
 • XXVII SDM - 2015, Ostróda 

W bieżącym roku konferencja po raz pierwszy po długiej przerwie odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego zainteresowanych problematyką nauczania i uczenia się matematyki oraz nauczycieli matematyki.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w serii Współczesne Problemy Nauczania Matematyki (monografia).

Organizatorzy
logoUP
Partnerzy

 

 

 

© 2016 KO SDM 2017