XXVIII Szkoła
Dydaktyki Matematyki

Szkoły Dydaktyki Matematyki są organizowane od 1981 roku. Ich pomysłodawcami byli pracownicy naukowi zajmujący się dydaktyką matematyki, głównie ze środowiska krakowskiego: Henryk Kąkol, Helena Siwek oraz Maria Korcz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Antoni Pardała (Politechnika Rzeszowska), Ryszard Pawlak (Uniwersytet Łódzki), Stefan Turnau (Uniwersytet Rzeszowski).

Szkoły o numerach I-XV organizował Ośrodek Metodyczny Studiów Nauczycielskich przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Po wieloletniej przerwie reaktywowano szkoły w roku 2002 (XVI edycja).

Poprzednie Szkoły odbyły się w następujacych miejscach:

 • XVI SDM - 2002, Łódź
 • XVII SDM - 2003, Poznań
 • XVIII SDM - 2004, Białystok
 • XIX SDM - 2005, Wrocław
 • XX SDM - 2006, Bielsko-Biała
 • XXI SDM - 2007, Bielsko-Biała
 • XXII SDM -2008, Poronin
 • XXIII SDM -2009, Będlewo
 • XXIV SDM - 2010, Zielona Góra
 • XXV SDM - 2011, Bielsko-Biała
 • XXVI SDM - 2013, Złoty Potok
 • XXVII SDM - 2015, Ostróda 

W bieżącym roku konferencja po raz pierwszy po długiej przerwie odbędzie się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli środowiska naukowego zainteresowanych problematyką nauczania i uczenia się matematyki oraz nauczycieli matematyki.

Materiały pokonferencyjne zostaną opublikowane w serii Współczesne Problemy Nauczania Matematyki (monografia).

© 2016 KO SDM 2017